ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TASHQI IQTISODIY FAOLIYATDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASHNING AYRIM JIHATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 136-147

Keywords : iqtisodiy xavfsizlik; tahdidlar; tashqi iqtisodiy faoliyat; bojxona organlari; bojxona tartib-tamoillari; bojxona to‘lovlari; valyuta operatsiyalari; kontrabandaga qarshi kurashish; yashirin iqtisodiyot; raqamli iqtisodiyot; raqamli bojxona.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Davlatning iqtisodiy manfaatlarini o‘z vakolatlarida himoya qilish va uning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash bojxona xizmati organlarining asosiy vazifasi hisoblanadi. Tashqi iqtisodiy faoliyatda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash – kontrabanda va bojxona qoidalari buzilishiga qarshi kurashish, noqonuniy valyuta operatsiyalarining oldini olish, bojxona to‘lovlarini o‘z vaqtida va to‘g‘ri undirish orqali davlat budjetni to‘ldirish kabi masalalarni o‘z ichiga oladi. Mazkur maqolada tashqi iqtisodiy faoliyatda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning ayrim yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan.

Last modified: 2021-10-10 07:25:16