ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ZOMIN MILLIY TABIAT BOG‘INING BIOLOGIK XILMAXILLIGI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 209-212

Keywords : Zomin; bioxilmaxillik; pedosfera; landshaft; milliy bog‘; o‘simlik dunyosi; hayvonot dunyosi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada Zomin milliy tabiiy bog'ining biologik xilmaxilligi, noyob o‘simlik va hayvonot dunyosi haqida ma'lumot keltirilgan. Jumladan milliy tabiat bog‘i hududida 20 xil kamyob va yo‘qolib ketish xavfi bo‘lgan yovvoyi holda o‘suvchi o‘simlik turlari, 107 xil yovvoyi holda o‘suvchi o‘simliklarning dorivor va ozuqabop turlari, 6 xil yovvoyi holda o‘suvchi o‘simliklarning texnik turlari aniqlangan.

Last modified: 2021-10-15 03:05:21