ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

LINGVISTIK PRESUPPOZITSIYA PRAGMATIK MUAMMO SIFATIDA YUZAGA KELISHI VA O’RGANILISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 260-266

Keywords : pragmatika; presuppozitsiya; lingvistik presuppozitsiya; nutqiy vaziyat; yashirin hukm.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslik masalalariga e'tibor qaratilgan. Pressuppozitsiya hodisasining o‘rganilishi va o‘zbek tilshunosligiga yangi soha sifatida kirib kelishiga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Pragmatikaning tarkibiga kiruvchi presuppozitsiya hosisasining nazariy asoslari haqida fikr yutilgan.

Last modified: 2021-10-15 17:56:48