ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

“SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDA ISKANDAR KIM EDI?

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 328-334

Keywords : Sharq mumtoz adabiyotida; Iskandar Zulqarnayn; Iskandar Rumiy; Iskandar Maqdon; Iskandar Maqduniy; Alisher Navoiy; “Saddi Iskandariy”; doston.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Harq mumtoz adabiyotida an'anaviy obrazlar mavjud bo'lib, ular hikoya, afsona, doston va umuman ijod namunalarida takrorlanadi va barchaga ma'lum va mashhur bo'lib kelgan. Bunday obrazlardan biri Iskandar Zulqarnayn obrazidir. Iskandar Yaqin va O'rta sharq mamlakatlari adabiyoti va tarixiy kitoblarida Iskandar Zulqarnayn, Iskandar Rumiy, Iskandar Maqdon, Iskandar Maqduniy nomlari bilan atalib kelinadi.

Last modified: 2021-10-18 05:31:34