ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BIR FAZALI QISQA TUTASHTIRILGAN KUCH AVTOTRANSFORMATORINING NOSEMMETIRIK REJIMLARINI MATLAB SIMULINGDA TADQIQ QILISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 446-453

Keywords : Kuch avtotransformatorlari; qisqa tutashuv; aktiv qarshilik; nosimmetrik rejimlar; bir fazali; kuchlanish; tok kuchi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada bir fazali kuch avtotransformator qisqa tutashuvli tadqiqotlar uchun matlab Simulink programmasi asosida ilmiy tadqiqot ishlari ko'rsatilgan. Bir fazali qisqa tutashuv nosozlik uchun modeli natijalari simmetrik komponentlar natijalari bilan taqqoslanadi, odatda bir fazali quvvat tizimlarida nosimmetrik nosozliklarni tahlil qilish uchun ishlatiladi. Birinchi fazaning yulduzcha neytral bog'langan fazali kuchlanish va nosimmetrik nosozlik oqimining taqsimlanishiga ta'siri tahlil qilinadi.

Last modified: 2021-10-19 04:57:00