ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BIR ZARRACHALI SHREDINGER OPERATORI XOS QIYMATI UCHUN ASSIMPTOTIK FORMULALAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 504-515

Keywords : panjara; operator; xos qiymat; spektr; muhim spektr; yoyilma.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu ishda bir o'lchamli panjarada tashqi maydon ta'siri bilan kontakt ta'sirlashuvchi bir kvant zarracha harakatini tavsiflovchi bir zarrachali gamiltonianga mos bir zarrachali diskret Shredinger operatori ning zarrachalar ta'sirlashuv energiyasi ga bog'liq chapda yoki o'ngda yagona xos qiymatga ega ekanligi isbotlangan. Ushbu xos qiymat , ning aniq ko'rinishi topilgan. O'zaro ta'sir parametri ga monoton va uzluksiz bog'liqligi ko'rsatilib, moduli yetarlicha kichik larda ushbu xos qiymatlar uchun yaqinlashuvchi yoyilmalar olingan

Last modified: 2021-10-19 05:30:39