ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

XITOYDA SUD FAOLIYATI VA JINOYAT-JAZO JARAYONLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 484-490

Keywords : Xitoy davlat sudi; og’ir jazo; yengil jazo; “prefekt”; jazolarning sodir etganligi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur ilmiy ishda Xitoy davlati sud faoliyati va jazo turlari haqidagi manbalar tahlil qilib o'tilgan. Xitoyda sud hokimiyati ma'muriy hokimiyatdan ajratilmagan. Sudlarning asosiy qismi viloyatlarning ma'muriy boshliqlari -"prefektlar" tomonidan ko'rib chiqilad

Last modified: 2021-10-19 05:21:47