ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTONNING KO‘MIR SANOATI TARIXIGA DOIR (1940-1970 YILLAR)

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 478-483

Keywords : Sovet hukumati; ko’mir sanoati; tabiiy boyliklar; geologic qidiruvlar; “O‘zbekugol” kombinati;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada Sovet hokimiyati yillarida O‘zbekiston xalq xo‘jaligini rivojlantirish yo‘nalishlari, qabul qilingan rasmiy hujjatlarga muvofiq, respublikaning umumittifoq mehnat taqsimotidagi roli va ahamiyatini oshirish, uning tabiiy boyliklari, mehnat resurslari va mavjud ishlab chiqarish vositalaridan yanada to‘laroq foydalanish negizida ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini yuksaltirishni ko‘zda tutgan omillar o'zaro tahlil qilib o'tilgan.

Last modified: 2021-10-19 05:20:37