ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 564-568

Keywords : tarbiya; axloq; jismoniy tarbiya; uslub; metodika; ta`lim oluvchi; sportchi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada jismoniy tarbiya darslarida yangi pedagogik usullardan foydalanishning ahamiyati hamda sog`lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya darslarining afzalliklari xususida so`z yuritiladi.

Last modified: 2021-10-23 03:06:32