ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

PEDAGOGIK VA TEXNIK BILIMLARNI INTEGRATSIYALASH ASOSIDA TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING METODIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 590-594

Keywords : Amaliy ko‘nikma; kasbiy yo‘nalganlik; aksiologik; ijodiy faollik; kommunikativlik; tamoyil; yondashuv.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Pedagogik va texnik bilimlarni integratsiyalash asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayerlashning metodik tizimini takomillashtirish, funksiyalari, bo‘lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichlari haqida so‘z boradi.

Last modified: 2021-10-25 06:16:53