ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Differensial hisobning asosiy teoremalari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 9-12

Keywords : Funksiya; uzluksiz; differensiallanuvchi; segment; ildizlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada hosilani differensial hisobni teoeremalariga tatbiq qilinishi keltirilgan. Teoremalar yordamida hosilaning nollari yoki ildizlarini, chekli ayirmalardan foydalanib mavjud nuqtani topishlar tushuntirilgan.

Last modified: 2021-10-27 12:48:04