ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Muammoli vaziyatlar orqali talabalarning o‘quv-bilim faoliyatlarini rivojlantirish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 481-491

Keywords : Muammoli ta’lim texnologiyasi; muammoli vaziyat; intellektual faoliyat; psixologik-pedagogik usullar; qobiliyat; FSMU texnologiyasi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada muammoli o‘qitish mazmuni, o‘qituvchining dars jarayonlarida muammoli vaziyatlarni yarata olish mahorati va talaba intellektual kuchining rivojlantiruvchi ta'limni tashkil qilishning psixologik-pedagogik yo‘llari keltirilgan. Muammoli ta'lim asossida o‘qitishning asosiy bosqichlari va didaktik maqsadlari ko‘rsatilgan.

Last modified: 2021-10-27 21:52:17