ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kombinatorika haqidagi dastlabki ko’nikmalarni shakllantirish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 497-505

Keywords : Chekli to’plam; birikmalar; mumkin bo’lgan hollar; hollar daraxti;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kombinatorika chekli to'plam elementlaridan hosil qilish mumkin bo'lgan har xil turdagi birikmalar bilan shug'ullanadi. Hayotimizda ko'pincha bir nechta turli xil yechimlarga ega bo'lgan masalalar mavjud va bizning oldimizda yechimlarning barcha mumkin bo'lgan hollarini ko'rib chiqish muammosi turadi. Bunda barcha mumkin bo'lgan takrorlanmaydigan hollar ko'rib chiqiladi va masalani yechishning qulay usulini topishimiz kerak.

Last modified: 2021-10-27 21:53:43