ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sharq allomalarining ilmiy merosi - uchinchi renesans uchun katta imkoniyat

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 506-514

Keywords : ulug‘ ajdodlar; ilmiy meros; birinchi va ikkinchi renesans davri; uchinchi renesans davri; ilm va ma’rifat. ijtimoiy ong; innovatsion texnologiyalar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada ulug‘ ajdodlarimizning boy ilmiy merosi, birinchi va ikkinchi renesans davri yutuqlari va uchinchi renesans davriga qo‘yilgan qadamning zarurati, ilm va ma'rifatning katta imkoniyatlari haqida so‘z boradi.

Last modified: 2021-10-27 21:54:22