ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SHAXS MA’NAVIY KAMOLOTIDA MUSIQIY TA’LIM-TARBIYANING O’RNI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 649-656

Keywords : ’quvchi; ma’naviy kamolot; musiqa; estetik tarbiya; estetik did.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada muallif tomonidan o'quvchilarni ma'naviy jihatdan tarbiyalashning dolzarbligi hamda bunda musiqa san'atidan foydalanishning zaruriyati asoslangan. Shuningdek, milliy musiqa san'atining shaxs ma'naviyatini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari aniqlashtirilgan.

Last modified: 2021-10-29 14:34:17