ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTON HUDUDIDA CHOR ROSSIYASI MUSTAMLAKACHILIGI VA SOBIQ SOVET TUZUMI DAVRLARIDA VOYAGA YETMAGANLAR JINOYATLARINI TERGOV QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 921-930

Keywords : jinoyat; voyaga yetmaganlar; tergov; qozi; gumon qilinuvchi; komissiya; qonuniy vakil; tergov harakati.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada O‘zbekiston hududi chor Rossiyasi tomonidan bosib olinganidan keyin qozilik sudlarining faoliyati va ularning tugatilishi, XIX asrning o‘rtalaridan 1991 yilga qadar bo‘lgan davrda qabul qilingan va amal qilgan voyaga yetmaganlarning jinoyatlariga doir ishlarni ko‘rib chiqishga daxldor normativ-huquqiy hujjatlar xronolgik tizimlashtirilgan hamda ularning mazmuni tahlil qilingan. Shu asosda ushbu davrda voyaga yetmaganlar jinoyatlarini tergov qilish faoliyatining huquqiy asoslari yaratilishi va mustahkamlanishi borasida xulosalar qilingan.

Last modified: 2021-11-07 17:37:13