ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

XITOY TILIDA TO’LDIRUVCHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 240-244

Keywords : Xitoy tili; to’ldiruvchi; fe’l-kesimli gaplar; subyekt-predikativ gaplar; vositasiz to’ldiruvchi; vositali to’ldiruvchi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Shbu maqolada xitoy tilida to`ldiruvchining qo`llanilishi, uning farqlanishi va gapdagi o`rni, turli o`rinlarda turli vazifa hamda ma'nolarda kelishi, vositali va vositasiz to'ldiruvchi haqida ma'lumotlar keltirib, izohlab o`tildi

Last modified: 2021-11-19 08:21:17