ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘RGATUVCHI ELEKTRON MUHITNI YARATISHGA QO‘YILADIGAN METODIK TALABLAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 295-305

Keywords : O‘rgatuvchi elektron muhit; murabbiy tipidagi dasturlar; algoritmlar; metodik talab; maqsadiga ko‘ra turlar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada o‘rgatuvi elektron muhit, uning algoritmlari to‘g‘risida ma'lumot berilgan. Shuningdek, o‘rgatuvchi elektron muhitni yaratishga metodik talablar keltirib o‘tilgan. O‘z navbatida o‘rgatuvchi elektron muhit maqsadiga ko‘ra turlarga bo‘linishlari to‘g‘risida ma'lumot berilgan.

Last modified: 2021-11-19 08:29:37