ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

PROFESSIONAL TA’LIM TIZIMIDA MAXSUS FANLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION PLATFORMALARDAN FOYDALANISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 254-261

Keywords : ta’lim; xalqaro standartlar; klassifikator; masofaviy ta’lim; elektron platformalar; ilmiy salohiyat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi professional ta'lim tizimi holati, masofaviy ta'limni tashkil etishda mavjud muammo va kamchiliklar, ularni bartaraf etish hamda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash masalalari aks ettirilgan

Last modified: 2021-11-19 08:23:26