ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Betulin va uning ba’zi bir hosilalarining biologik faolligini PASS (online) dasturida tekshirish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 373-376

Keywords : Betulin; PASS (online); farmakologik faollik; Pa qiymati; gepatoprotektor; Pi qiymati; antineoplastik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Hozirgi kunda kimyo sohasida tadqiqotlar olib borishda yangi modda sintez qilishning o'zi tadqiqot natijalari uchun yetarli hisoblanmaydi. Shunday ekan, sintez qilingan yangi birikmaning fizik-kimyoviy xossalari bilan bir qatorda biologik faolligini o'rganish davr talabi hisoblanadi. Ushbu tadqiqotimizda Betulin va uning ba'zi bir hosilalarining biologik faolligini Pass (online) dasturida tekshirish natijalari keltirilgan.

Last modified: 2021-11-29 17:10:01