ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Musbat hadli qatorlar uchun yaqinlashish alomatlari mavzusini o’qitishda “Kichik guruhlarda ishlash” metodi

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 703-712

Keywords : qator; musbat hadli qator; qatorning yaqinlashuvchanligi; qatorning uzoqlashuvchanligi; Koshi alomati;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada musbat hadli qatorlar uchun yaqinlashish alomatlari, Koshi alomati, Dalamber alomati, Raabe alomatlari keltirilgan bo‘lib, maqola so‘ngida mavzuni mustahkamlash maqsadida mustaqil ishlash uchun misollarhamda nazariy savollar taqdim etilgan. Maqolada ta'lim jarayonida ko‘p qo‘llaniladigan “Kichik guruhlarda ishlash” metodi keng yoritilgan Unda metodningmozaika modeli misolida dars jarayonini tashkil qilish usuli keltirilgan. Berilgan barcha topshiriqlar va ularning javoblari tahlil qilingan.

Last modified: 2021-11-29 17:46:49