ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Muammoli va mantiqiy masalalarni graflar nazariyasi yordamida yechish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 713-720

Keywords : Graflar nazariyasi; mantiqiy masala; qadimiy boshqotirmalar; muammoli topshriq; Eylir graflari;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini qo‘llash o‘qitishga differensial va individual yondashish prinsiplarini amalga oshirishga olib kelib, o‘qituvchi har bir o‘quvchiga dars jarayonida yangi mavzuga oid o‘quv materiallari bilan mustaqil ishlash imkoniyatini yaratib beradi. Ushbu maqolada graflar bo'yicha olingan nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiq etish imkoniyatlarini bayon etilgan. Bundan maqsad, muammolarni graflar yordamida qanday qilib hal qilishni o'rganish va tasavvurni kengaytirishdan iborat, chunki olingan bilimlar olimpiada masalalarini hal qilishda, shuningdek, matematik musobaqalarda taklif qilingan muammolar uchun ishlatilishi mumkin. Ayrim masalalarni yechishda grafdan foydalanilib, shakllar to'g'ri chizilsa - yechimlari aniq va yaqqol topilishi ko'rsatilgan.

Last modified: 2021-11-29 17:47:31