ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Buyuk sharq allomalarining jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasini o‘rganish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1016-1020

Keywords : O‘rta asr olimlari; tabiiy fanlar; fizika; geliotsentrik; aksidensiyalik (nisbiylik); astronomiya; matematika; o‘quv jarayoniga tadbiq qilish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Markaziy Osiyo olimlarining tabiiy fanlar sohasida olib borgan ilmiy meroslaridan foydalanishda O‘rta Osiyoda qadimdan fizika, astronomiya, matematika, tibbiyot, kimyo, to‘qimachilik va me'morchilik soxasida olib borgan ilmiy ishlaridan o‘quv jarayonida keng foydalanish.

Last modified: 2021-11-30 01:55:28