ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yosh rahbarlarda boshqaruv mahoratini hosil qilishning o‘ziga xos ijtimoiy-psixologik xususiyatlari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 1021-1026

Keywords : rahbar; xodim; mahorat; qobiliyat; kompetentlik; professionallik; barkamol avlod; shaxsni boshkarish; kadrlar tayyorlash tizimi; shaxsning faolligi; avtoritar; demokratik; liberal;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, o‘z oldiga huquqiy demokratiyaga asoslangan fuqarolik jamiyati barpo etishni asosiy maqsad qilib qo‘ydi. Davlatimizning ravnaqi, uning kuchi hamda saloxiyati ko‘p jixatdan xalq ma'naviyatining yuksakligi va pokligiga, ziyolilarimiz, yoshlarimizning intellektuval savodxonligi, bilimdonligi, bunyodkorligi, tashabbuskorligi va vatanparvarligiga bog‘liq. Bugungi kunda ta'lim-tarbiya sohasidagi islohatlar zamirida barkamol avlodni tarbiyalash, bilimli va aql zakovotli yetuk avlodni ulg‘aytirish masalalasi turibdi. Zero, o‘qimishli, bilimli, aql-zakovotli, ruhan bardam va jismonan baquvvat yoshlargina istiqlol va taraqqiyot yo‘lini bosib o‘ta oladi, mamlakatni barqaror rivojlantirishga erishadi.

Last modified: 2021-11-30 01:56:21