ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KONSTITUTSIYA VA QONUNLARDA BOLA HUQUQLARINING HIMOYAS

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 1116-1120

Keywords : Demokratiya; Konstitutsiya; qadr-qimmat; erkinlik; huquq; burch; qonun; jamiyat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Shbu maqola bola huquqlari, ya'ni inson huquqlari avvalambor O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlanganligini, Konstitutsiyamizning bosh yo‘nalishi insonni va uning hayotini ulug‘lash ekanligini, inson va uning hayoti, eriknligi, sha'ni, qadr-qimmati hamda boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanishini yoritishga bag‘ishlanadi.

Last modified: 2021-12-03 23:18:23