ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

QOLOQ MAMLAKATLARNI INQIROZDAN CHIQISH VA RIVOJLANISHNING ZARURIY YO‘LLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 1163-1173

Keywords : Iqtisodiy qoloqlik; salbiy korellatsiya; Leontyev Paradoksi; inson omili; neyroiqtisodiyot; scrabble o‘yini; innovatsion iqtisodiyot; fokus strategiyasi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu ilmiy ishda rivojlanmagan mamlakatni iqtisodiyotini rivojlantirishda, eng avvalo jamiyatning iqtisodiy hayotida yuz beruvchi barcha hodisalar va ularning o‘zaro uzviy dialektik, induktiv va diduktiv usullar orqali iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishni va ularga mos fikr, nazariyalarni oddiyroq usullar bilan tushuntirib berishga harakat qilingan va yangi iqtisodiy kombinatsiyalar orqali Fokus Strategiyasi nazariyasi ilgari surilgan, shunga asosan qoloq mamlakat qaysi rivojlanish yo‘lini tanlashi nazariya orqali asoslanib berilgan.

Last modified: 2021-12-03 23:25:49