ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TRANSPORTDA KICHIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1141-1146

Keywords : tadbirkorlik; transport tizimi; bozor iqtisodiyoti;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada transport sohasida kichik tadbirkorlikni shakllantirish tamoyillari va ularning tahlili keltirilgan. Transportda kichik tadbirkorlikni ifodalashga sifat jihatidan yondoshish kichik transport korxonasini katta firmaning kichraytirilgan ma'lum bir ko‘rinishida emas, balki yangiliklarni kiritishga yuqori tayyorligi hamda tashqi muhit shart – sharoitlariga tezkor moslasha olishi bilan bog‘liq bo‘lgan qator xususiyatlariga ko‘ra yirik firmalardan ajralib turuvchi korxona sifatida qarashga imkon beradi.

Last modified: 2021-12-03 23:21:28