ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN MUSTAQIL ISH TOPSHIRIQLARNI BAJARISHDA ELEKTRON RESURSLARDAN FOYDALANISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 1134-1140

Keywords : ustaqil ish; elektron darslik; elektron ta’lim resursi; elektron adabiyotlar; C++Builder 6; chat; forum; elektron pochta;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Texnika oliy o‘quv yurtlarida ta'lim olayotgan talabalarning bilim va malakalarini oshirishda, mustaqil ish topshiriqlarni bajarishda elektron resurslarning o‘rni beqiyosdir. Shu sababli maqolada elektron ta'lim resurslardan foydalanib o‘qitishning afzaliklari haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Last modified: 2021-12-03 23:20:32