ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SEREBRAL INSULT KLINIK-EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARINI SURXONDARYO VILOYATIDA REGISTR BO’YICHA DINAMIK BAHOLASH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 53-60

Keywords : serebral insult; klinik-epidemiologiya; qon aylanishi; korreksiyalash;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada serebral insult klinik-epidemiologik xususiyatlari haqida qiyosiy tahlillar keltirilgan. Bosh miya qon tomir kasalliklari – dolzarb tibbiy va ijtimoiy muammolardan biri bo'lib, iqtisodiy rivojlangan davlatlarda kasallik stukturasi va o'lim darajasi bo'yicha yetakchi o'rinda turadi. Qon tomir kasalliklari va ayniqsa serebrovaskulyar kasalliklar O'zbekistonda ham muhim tibbiy-ijtimoiy muammolardandir. Bu kasallik bilan bog'liq birlamchi nogironlik va o'lim darajasining yuqoriligi bilan belgilanadi.

Last modified: 2021-12-10 16:05:46