ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING “PADARKUSH” DRAMASIDA AYOLLAR OBRAZI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 66-70

Keywords : Padarkush; melodrama; romantik; jamiyat; Liza timsoli; taqdir; ziyoli; ma’rifatparvar; jinoyatchi; qotillik; jaholat; ilmsizlik.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada asardagi ayollarning o‘rni ilmiy-falsafiy, didaktik tahlil etiladi, ayollar obrazini alohida bir timsol, alohida bir mavzu sifatida ko‘tarish sabablari yoritib, misollar tariqasida ochib berishga harakat qilinadi.

Last modified: 2021-12-10 16:08:24