ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘LCHAMLI KVANTLASHGAN STRUKTURALARDA KVAZIZARRALAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 166-174

Keywords : Nanotexnologiya; o‘lchamli kvantlashgan; potensial to‘siq; potensial o‘ra; past o’lchamli tok tashuvchilar; foton; kvantlashgan; murakkab zonali yaqinlashish; Keyn modeli; Brillyuen zonasi; geteroo‘tish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bugungi kunda nanotexnologiya va tunneli mikroskopiya sohasi rivojlanib borayapti. Xususan bu sohada qo‘llaniladigan kaskadli geterolazerlar ko‘p qatlamli yarim o‘tkazgichli struktaradan iborat. Mavzuning dolzarblgi esa uning mana shu sohaga bag‘ishlanganligidadir.

Last modified: 2021-12-14 09:57:15