ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

JAN BODEN SIYOSIY-HUQUQIY QARASHLARINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 204-210

Keywords : siyosat; siyosiy tizim; suverenitet; oila; davlat funksiyalari; monarax; ijtimoiy institutlar; davlat funksiyalari.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Shbu maqolada buyuk fransuz faylasufi va siyosatshunosi Jan Bodenning ta'limoti va uning o'ziga xos jihatlari tadqiq qilingan. Mashxur siyosatshunosning asarlaridagi siyosiy-huquqiy jarayonalr, davlat boshqaruvi, davlat va oila munosabatlari, suverinitetning kelib chiqishi va uning siyosiy hayotdagi ahamiyatida doir mulohazalar tahlil qilingan, Maqola yakunida muallifning shxsiy mulohazalari keltirib o'tilgan.

Last modified: 2021-12-15 04:30:52