ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BITIMNI HAQIQIY EMAS DEB TOPISH VA UNING OQIBATLARINI QO`LLASH FUQAROLIK HUQUQLARINI HIMOYA QILISH VOSITASI SIFATIDA

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 211-225

Keywords : Bitim; nizoli bitim; o`z-o`zidan haqiqiy bo`lmagan bitim; mayda maishiy bitim; elektron bitim; sertifikatlashtiruvchi provayder.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada bitimni haqiqiy emas deb topish va uning oqibatlarini qo`llash bilan bo`gliq fuqarolik qonunchiligidagi ziddiyatlar, amaliyotda normalarga doir turlicha yondashuvlar hamda ularga yechimlar o`z aksini topgan. Fuqarolik qonunchiligidagi bitimlarni haqiqiy emas deb topish bilan bog`liq nazariy hamda amaliy masalalar xorijiy davlatlar qonunchilik hamda ulardagi nazariyalar asosida tahlil qilindi.

Last modified: 2021-12-15 04:33:05