ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

“SUNBULANING ILK SHANBASI” QISSASIDA XARAKTER VA RUHIYAT IFODASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 262-266

Keywords : Ruhiyat; shaxs konsepsiyasi; solih yo‘li; ma’naviyat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Abduqayum Yo‘ldoshevning “Sunbulaning ilk shanbasi” asarining ruhiyat talqini tahlil qilinadi. Asar qaxramoning o‘z-o‘zi bilan betinim olishayotgan damlarida qay bir nuqtalar bilan uning qirralarini ochishga turtki bo‘lgan qahramonlar qismatini yoritadi. Hikoyalarida shaxs uchun muhim bo‘lgan e'tiqod masalalari ruhiy olamida kechayotgan gunohkorlik hissi asarda qahramon misolida aks ettiriladi. Hikoyada Abduqayum akaning xonadoshining o‘lim oldidgi holati kishini befarq qoldirmaydi.Xonadoshining betobligi tufayli Abduqayum aka unga qalban yaqinlashadi. Shu tariqa yozuvchi hayot va mamot muammosini inson ruhoniy olamining taftishi misolida hal qilishga urinadi. Umr yakuni sifatida taqdim etilayotgan pallalarda uning halovatga erishuvi, o‘zi anglamagani holda o‘zga olamga intilishi ishonarli asoslangan.

Last modified: 2021-12-15 04:39:25