ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ERON JAMIYATIDA XOTIN-QIZLAR HUQUQLARI UCHUN KURASH: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI (XX-XXI asr boshlari)

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 306-315

Keywords : Ayollar harakati; Rizo Shoh Pahlaviy; Oq inqilob; Islom inqilobi; Diskriminatsiya; Chodra; Kashf-e hijob;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Eron jamiyatida XX-XXI asrning boshlarida ayollarning o‘z haq-huquqlari uchun kurashning shakillanishi, rivojlanishi va bugungi kungacha erishgan yutuqlari haqida so‘z boradi. Shuningdek, bu ijtimoiy kurashning salbiy va ijobiy oqibatlari, unga Eronda mavjud to‘siqlar va imkoniyatlar xususida so‘z boradi.

Last modified: 2021-12-26 03:55:03