ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BUXORO VILOYATI SUG'ORILADIGAN O'TLOQI ALLYUVIAL TUPROQLARINING UMUMIY FIZIK XOSSALARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 487-495

Keywords : eroziya; sho'rlanish; elementlar; massa; xajm; solishtirma; g'ovaklik; gigroskopik; maksimal; zarracha; tarkib.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada Buxoro regionida tarqalgan o'tloqi allyuvial tuproqlarning mexanik tarkibi, umumiy fizik xossalari; solishtirma va xajm massa, g'ovaklik to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Maksimal gigroskopiklik to'g'risida ham qisqacha to'xtalib o'tiladi.

Last modified: 2021-12-27 05:07:21