ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FE’L SO‘Z TURKUMLARIGA OID SO‘ZLARDA DARAJALANISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 692-695

Keywords : fe’l; darajalanish; “Muhokamat-ul lug‘atayn” asari; graduonomiya; sinonomik munosabat; ma’nodoshlik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tabiat va jamiyatda barcha hodisa-yu hosilalar bir-biri bilan uzviy bog‘liqligi hammaga ayon. Xususan, til fani birliklari ham o‘zaro chambarchas bog‘liq, ularning o‘xshash va farqli tomonlari mavjud. Ularning ayrim xususiyatlari o‘rganilgan bo‘lsa, ba'zilari hamon o‘z tadqiqini kutmoqda. Bu fikrni graduonimiya va sinonomiya hodisalari haqida ham qo‘rqmasdan aytishimiz mumkin.

Last modified: 2021-12-27 21:32:24