ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING XALQARO MUNOSABATLARDA TUTGAN O’RNI VA ROLI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 718-725

Keywords : Raqamli texnologiya; xalqaro munosabat; raqamli diplomatiya; ilmiy tadqiqot;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur tadqiqot jarayonida zamonaviy informatsion-kommunikatsion texnologilar, xususan raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi fenomeni boshqa sohalar kabi xalqaro munosabatlar segmentini ham keng qamrab oldinganlidi tahlil qilib o'tildi. Bugungi kunda virtual dunyoda mavjud bo'lgan ma'lumotlarning 90% oxirgi 5 yil ichida shakllangan .

Last modified: 2021-12-27 21:38:17