ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

INGLIZ TILINI O’QITISHDA TALABALARNI “GIMKIT” ORQALI BAHOLASH VA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 884-888

Keywords : Raqamli dastur; Gimkit; baholash; ishonchlilik; raqobat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Hozirda chet tilini o'qitishda Gamifikatsiya usuli ommalashib bormoqda va zamonaviy hamda ishonchli raqamli platformani to'g'ri tanlay bilish muhim hisoblanadi. Gimkit platformasining ishonchliligi va talabani baholashda qo'llash usullari ushbu maqolada o'z aksini topgan.

Last modified: 2021-12-27 22:21:01