ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

CEMİL KAVUKÇU’NUN “BİR ÖYKÜ YAZALIM MI?” ADLI ÇOCUK KİTABINDA RASTLANTISALLIK

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 965-985

Keywords : Çocuk Edebiyatı; Çocuk Kitabı; Konu; Rastlantısallık; Cemil Kavukçu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Rastlantısallık, “rastlantısal olma durumu, tesadüfilik” demektir. Bu kavram, çocuk edebiyatında da konunun yapılandırılmasını zayıflatan ögeler (abartılmış merak, rastlantısallık, aşırı duygusallık) arasındadır. Bu çalışmada da amaç, Cemil Kavukçu'nun “Bir Öykü Yazalım Mı?” adlı çocuk romanını “rastlantısallık” açısından incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ilkeleri esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bulgulardan hareketle yapıttaki rastlantısal durumlar, 1. Olaylarda Rastlantısallık, 2. Kişilerde Rastlantısallık, 3. Mekânlarda Rastlantısallık ve 4. Zamanda Rastlantısallık adlı temalarda sunulmuştur. Bulgulardan hareketle incelenen yapıt hakkında şu değerlendirmeleri yapmak mümkündür: yapıtın incelenme sürecinde kitabın ana karakterinin öykü yazma sürecinde sıklıkla rastlantısal durumlar yaşandığı gözlemlenmiştir. Bundan hareketle yapıttaki rastlantısal durumların, konunun yapılandırılmasını zayıflattığı düşünülmüştür. Bu sebeple söz konusu rastlantısal durumların içeriğin okurun zihninde inandırıcılığını olumsuz etkileyebileceği yargısına ulaşılmıştır.

Last modified: 2022-01-21 19:52:18