ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

VATANPARVARLIK – INSONIYLIKNING ENG YUKSAK MEZONI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 33-37

Keywords : vatanparvarlik; qadriyat; sivilizatsiya; iftixor; shon-sharaf; iymon; fidoyilik; oila; burch; mas’uliyat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning zarurati, tarixiy davrlarda tutgan o‘rni, yoshlar dunyoqarashining shakllanishi va o‘ziga xosligi, vatanparvarlikning qadriyat sifatida inson taqdiriga ta'siri tahlil qilingan.

Last modified: 2022-01-26 10:37:14