ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

B.X. KARMISHEVA TADQIQOTLARIDA SURXON VOHASI YUZ URUG‘LARINING ETNIK TAVSIFI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 43-51

Keywords : yuzlar; Karmisheva; markalar; Surxon vohasi; qorapchi; turkman-yuz; Shayboniyxon.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Surxon vohasida yuz urug‘ining etnik shakllanishi, bo‘linishi, joylashuv o‘rni va etnik tarixi haqida etnograf, turkolog B.X.Karmisheva tadqiqotlari misolida ko‘rsatib berildi. O‘zbek xalqi etnik turfa xillik orqali tashkil topgan hisoblanib, etnografik makon deya atalgan Surxon vohasida yuz qabilasi katta nufuzga ega bo‘lgan. Jumladan, yuz urug‘i XIX-XX asr boshlarida Surxon vohasida ijtimoiy hayotida katta o‘rin tutgani, tarqalish hududlari, yuz urug‘ining tarkibi, ularning Surxon elatlari bilan chambarchas bog‘liqligi ochib berilgan.

Last modified: 2022-01-26 10:39:27