ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SHAHAR JAMOAT TRANSPORTI HARAKAT MUNTAZAMLIGINI BAHOLASH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 100-106

Keywords : Yo‘lovchi; muntazamlik; jamoat transporti; harakat jadvali; ob-havo ko‘rsatkichlari; dispetcherlik ishi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bugungi kunda shaxar jamoat transportlari harakat jadvallarini ishlab chiqishda dispetcherlar oldida avtobuslarning harakat muntazamligini doimiy ta'minlash vazifasi alohida ahamiyat kasb etadi. Yo‘lovchilarga ishonchli xizmat ko‘rsatishda jamoat transportlari infratuzilmasini tubdan rivolantirish, xizmat sifatini oshirish hozirgi kundagi eng dolzalb muammolardan biri sanaladi. Mazkur masalaning ilmiy yondashuvi, avtobuslarning harakat jadvalini ishlab chiqish va muntazamlik ko‘rsatkichlari tahlillarini olib borishni taqozo etadi. Maqolada yo‘nalishli avtobuslarning harakat muntazamligi tadqiq etilgan.

Last modified: 2022-03-10 14:57:25