ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

VENN GRAFIK USLUBIDAN KIMYO DARSLARIDA FOYDALANISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 134-138

Keywords : Venn grafik uslubi; Tushunarsiz atamalar; yozuvli oʻqitishdan qochish; zaruriy tushunchalar uchun qulay; Venn diagrammasini mustaqil yaratish; tadqiqot natijasi; tavsiyalar; xulosalar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada-Venn diagrammalari haqida qisqacha maʼlumot, kimyo fanini oʻzlashtirishda talabalarda uchrovchi muammolar, kimyo darsida Venn diagrammasidan foydalanishning qulay tomonlar, Kimyo darslari uchun grafik usul yaratish uchun misollar, Venn diagrammasini yaratish uchun tavsiyalar bilan qisqacha tanishib chiqamiz.

Last modified: 2022-03-10 15:11:04