ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kadın Mücadelesi ve Kuşatılması Gereken “İktidar”

Journal: Arete Journal of Political Philosophy (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 74-81

Keywords : Kadın Mücadelesi; İktidar; Siyaset (Woman Struggle; Power; Politics);

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bugüne değin kadınlar üzerindeki baskı ve ezilme biçimlerini anlamak ve ortaya koymak için birbirinden farklı birçok kuramsal çalışma yapılmıştır. Bu kuramsal çalışmalar tahakküm biçimlerinin hem tarihine hem de çalışma biçimine ışık tutmaktadır. Ebru Pektaş'ın Kadın Kurtuluş Hareketi/ Ütopyalar ve Devrimler kitabı, hem tahakkümü hem de tahakkümün çalışma biçimini “kadın kurtuluş hareketi” perspektifinden tartışmaktadır

Last modified: 2022-06-13 23:37:46