ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ŞEHİR ADLARININ EFSANEYE DAYALI OLANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 172-181

Keywords : Şehir adları; efsaneler; kültür;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İnsanoğlu öncelikle ad koymayı daha sonra koyduğu adlara anlamlar vermeyi öğrenmiştir. Bu çalışmanın çıkış noktası Anadolu'daki yerleşim yerlerine adlandırmaların nasıl yapıldığının anlaşılmak istenmesidir. Anadolu gerek sosyoekonomik yapısı gerekse coğrafi zenginliklerinden dolayı tarihte yerleşim yeri olarak seçilen alanların başında yer almaktadır. Bu bilgiden hareketle araştırmada ülkemizdeki il adlarının verilişine dair sözlü kültür ürünü olan efsanelerin ve efsane mitlerinin derlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile yürütülmüştür. Konuyla ilgili edebî, tarihî, bilimsel eserler incelenmiş, ülkemizdeki il merkezi adlarının dilden dile anlatılan efsaneleri derlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda Anadolu kültüründeki zenginlik bir kez daha ortaya koyulmaya çalışılmaktadır.

Last modified: 2022-06-16 20:29:32