ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yüksek Doz Hidrojen Peroksit ile Muamele Edilen İnsan Nöroblastoma Hücre Hattında Darbeli Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Glutatyon Miktarına Etkisi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 146-154

Keywords : Darbeli elektromanyetik alan; Nöroblastoma; Oksidatif stres; Glutatyon; HPLC;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Darbeli Elektromanyetik Alan (PEMF) elektromanyetik alanların iyonlaştırıcı olmayan formlarından biri olup nörodejeneratif bozuklukların semptomlarının tedavisi gibi çeşitli tıbbi problemler için alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı, yüksek doz hidrojen peroksit (H2O2) ile muamele edilen insan nöroblastoma hücre hattında kısa süreli 75 Hz frekanslı PEMF maruziyetinin glutatyon (GSH) miktarına etkilerini araştırmaktır. Hücreler üç deneysel gruba ayrılmıştır: (I) sham-kontrol; (II) H2O2 ile muamele edilen hücreler; (III) H2O2 muamelesinin ardından PEMF'ye maruz bırakılan hücreler. Hücre canlılığı ve glutatyon miktarı sırasıyla spektrofotometrik ve Yüksek Performanslı Likit Kromatografi (HPLC) teknikleri kullanılarak ölçülmüştür. Yüksek doz H2O2 ile muamele edilen nöroblastoma hücre hattında muamele sonrası PEMF maruziyetinin oksidatif stresin zararlı etkilerine karşı sitoprotektif etkisinin, hücre canlılığında ve GSH miktarında artış ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00