ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YEDİ İKLİM TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SETİNDE YER ALAN METİN ALTI SORULARININ İNCELENMESİ

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.3, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 394-406

Keywords : Türkçe öğretim seti; Yabancılara Türkçe öğretimi; metin altı soru;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Öğreticilerin ders esnasında kullandıkları en önemli materyallerden biri ders kitaplarıdır. Özellikle beceri öğretiminde kullanılan kitaplarda metinlerin ve metinlerin sorularının niteliği oldukça önemlidir. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan Yedi İklim Türkçe setindeki bütün kitaplarda yer alan metin altı sorular cevap kaynaklarına göre incelenmiştir. İnceleme sonucunda genel olarak metin içi soruların ağırlıkta olduğu, metin dışı soruların ise azınlıkta olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda incelenen sorularda metinler arası soru bulunmamıştır. Oransal olarak en fazla metin içi soru A2 kitabında, en fazla metin dışı soru ise B2 kitabında bulunmuştur.

Last modified: 2023-01-06 15:26:35