ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ta’limida ixtisoslik fanlarini zamonaviy o’qitishdagi tajribalari tahlili

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 434-439

Keywords : interaktiv; kompetent; didaktik; motivatsiya; kosmik o’rganish; proyektor; ijtimoiy faol; virtual ta’lim;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada asosan zamonaviy darslar uchun o'zlashtirish, qismlarga ajratish, takrorlash va mustahkamlash, yangi o'quv materialini egallash hamda uni amaliy jihatdan qo'llash bilan bog'liq ravishda oldin o'rganilganlarni nazorat etish kabi tarkibiy qismlarning o'zaro bog'liqliklari zamonaviy ta'lim nima, an'anaviy ta'limning zamonaviy ta'limdan farqi kabi savollarga javoblar keltirilgan.

Last modified: 2023-01-30 19:42:12