ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Muhandislik va kompyuter grafikasi fanida pedagogik texnologiyalarni qo‘llash zarurati

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 496-503

Keywords : Chizma; ijodiy tafakkur; texnika tili; tassavur; kasb-xunar kollejlari; texnik yo‘nalish; grafika; muhandis;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Chizmada inson ijodiy tafakkuri natijasida yaratilgan buyum loyixasi yoki konstruksiyasi yorqin aks etadi. Chizma bo‘yicha ijodiy mexnat harakatlari tizimi rejalashtirildi. Chizma bo‘yicha ijodiy mexnat natijalari amalga oshiriladi va nazorat qilinadi. Shu sababli chizma «texnika tili» deyiladi.

Last modified: 2023-01-31 02:14:16